Sbírka architektury

Muzeum umění Olomouc je vedle Národní galerie v Praze, Národního technického muzea, Muzea města Brna a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně další institucí, která se zabývá architekturou a vykazuje v tomto směru sbírkotvornou činnost. Architektonická podsbírka Muzea umění Olomouc se začala formovat koncem 70. let minulého století v souvislosti s výstavní a publikační činností Oblastní galerie výtvarného umění, kterou zaštiťoval dnes již emeritní ředitel muzea, Pavel Zatloukal. Na něj, jako neopominutelného zakladatele sbírky, navázali v pozici kurátorů a kurátorek Helena Ryšlinková Musilová, Jakub Potůček a Klára Jeništová. V současnosti čítá zpracovaná část sbírkového fondu zhruba 19.000 položek převážně plánové dokumentace, doplňuje ji soubor stovky původních i nově zhotovených modelů vybraných staveb. Fond dokumentuje zevrubně architektonickou produkci Moravy a Slezska z let 1850–1989, samozřejmě s důrazem na Olomouc. Velmi dobře je však zastoupená dokumentace dalších moravských center, stejně jako obsáhlé pozůstalosti architektů, kteří na Moravě působili. Namátkou zmiňme fondy Lubomír a Čestmír Šlapetové, Oskar a Elly Oehlerovi, Hubert Aust, Karl Fischer, Jacques Groag, z mladších například Tomáš Černoušek. Pozoruhodný je také konvolut výkresů k četným meziválečným architektonickým soutěžím. Za čtyřicet let akvizičních aktivit se sbírka rozšířila jak teritoriálně, tak časově. Zastoupeni ve sbírce jsou významní zástupci moderny a avantgardní architektury (Jan Kotěra, Jaromír Krejcar, Vít Obrtel, Josef Štěpánek, Bohuslav Fuchs), stejně jako tvůrci poválečných let (Karel Filsak, Alena Šrámková, Věra Machoninová, Otakar Binar – Michal Brix – Petr Vaďura – Václav Králíček (SIAL), Petr Žert, olomoučtí Václav Capoušek, Karel Typovský, Antonín Škamrada, Petr Brauner a další). Položkou, která významně obohatila fond Středoevropského fóra Olomouc, jsou práce slovenské skupiny VAL (Alex Mlynárčik – Viera Mecková - Ľudovít Kupkovič). Akviziční politika míří rovněž k aktuální práci činných českých architektů (Zdeněk Fránek, D.R.N.H., HŠH, Jan Šépka, Aulík-Fišer architekti, Zdeněk Trefil). Na jaro 2021 chystáme ve spolupráci s prof. Pavlem Zatloukalem výstavu mapující architektonickou kulturu Olomouce let 1918-1989. Návštěvníci si tak budou moci největší poklady ze sbírky architektury prohlédnout na vlastní oči. Na vaše badatelské (a jiné) dotazy rádi odpovědí: Mgr. Martina Mertová: mertova@muo.cz; tel.: 585 514 212, 777 576 087
Sitte, Camillo
Plán královského hlavního města Olomouce
Jurkovič, Dušan
Návrh na přestavbu lázeňského domu v Luhačovicích
Pohled z Janova náměstí
Fuchs, Bohuslav
Náčrt Sokolského domu pro Bystřici pod Hostýnem
Šlapeta, Lubomír
Vila Stanislava Nakládala
VAL
Heliopolis
Králíček, Václav
Návrh přestavby Žižkova
Anonym
Torzo hlavice s vegetabilní ornamentikou
Krejcar, Jaromír
Obchodní dům Olympic v Praze
Kaplický, Jan
The Kent House
Oehler, Oskar – Oehlerová, Elly
Hala vily Františka Wawerky v Lipníku nad Bečvou
Filsak, Karel
Mezinárodní letiště Praha-Ruzyně
Cigler, Jakub
Soutěžní projekt na dostavbu Staroměstské radnice v Praze
Obrtel, Vít
Vila


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10:00–18:00
Muzeum moderního umění 10 AM - 6 PM
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Středa | 3. 6. 2020

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

9 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016