Středoevropské fórum Olomouc


Muzeum umění systematicky doplňuje sbírky pro projekt SEFO. Jedním z objektů pro chystanou expozici je TER-F2 světově proslulého maďarsko-francouzského umělce Victora Vasarelyho.  

Středoevropské fórum Olomouc (SEFO) je projekt Muzea umění Olomouc, který má svůj vlastní výzkumný, akviziční, expoziční, publikační, dramaturgický a edukační program. Soustředí se na oblast výtvarného umění s přesahy do dalších oblastí kultury, médií a forem v širším regionu střední Evropy v období od konce 19. po 21. století. Jeho těžištěm je období totalit, přesahuje je však dějinně, imaginativně i konceptuálně. 

Zakládací listinu SEFO podepsali ministři kultury zemí V4 v roce 2008, o rok později vzniklo v muzeu vědecko-výzkumné pracoviště. Jedním z jeho cílů je i vytvoření středoevropské databáze umění CEAD (Central European Art Database). V roce 2019 vláda České republiky vyčlenila částku 593 milionů korun na stavbu nové budovy podle návrhu architektů Michala Sborwitze a Jana Šépky. Fórum tak bude první muzejní novostavbou na území České republiky (Československa) od roku 1938.

Projekt

Projekt Středoevropského fóra zahrnuje výzkumnou, akviziční, expoziční, publikační, dramaturgickou a edukační linii. Je výrazně mezioborově rozkročen. Podílejí se na něm profesionálové z oboru teorie a dějin umění, historie, politologie, sociologie, estetiky a obecné filozofie ve spolupráci se současnými umělci. Svou činnost opírá o tematické expozice čerpající ze sbírek Muzea umění Olomouc a z dlouhodobých zápůjček. Prostor je tímto způsobem dán také partnerům, kteří jsou zásadní součástí celého projektu – v tomto smyslu skutečného fóra. Podobný význam mají také pravidelná setkání, konference a workshopy věnované společným otázkám středoevropského kulturního regionu, tvůrčích forem i způsobu jejich reflexe a dokumentace. 

Činnost Fóra zároveň charakterizují živé umělecké formy - tomu přispívá především funkční spojení s původním Divadlem hudby, respektive s kinem Central, integrace řady cílených doprovodných programů a festivalových forem - mimo jiné ve spolupráci s partnery nejen uvnitř města (PAF, Divadelní Flora, AFO, Jeden svět, Ekologické dny Olomouc a další).

Vlastní publikační činnost se koncentruje jednak v produkci katalogů doprovázejících jednotlivé výstavy a sbírky, monografických titulů, odborných a populárně naučných textů v periodikách. V roce 2020 zahajuje svou činnost samostatná edice Fórum připravovaná ve spolupráci s Univerzitou Palackého. Prvním titulem je kniha Erharda Buseka a Emila Brixe Mitteleuropa revisited: Warum Europas Zukunft in Mitteleuropa entschieden wird.

Partneři 

Na projektu SEFO spolupracují vybraní zahraniční partneři s podporou státních, regionálních i městských kulturních a vzdělávacích institucí České republiky a soukromých subjektů. Patří mezi ně Ludwig Múzeum BudapestSlovenská národná galéria a Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, na řadě projektů podílely Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków, Janus Pannonius Museum PécsGaléria mesta Bratislavy či Východoslovenská galéria Košice. Přirozeným partnerem všech aktivit muzea jsou Ministerstvo kultury ČR, Olomoucký kraj, Statutární město OlomoucArcibiskupství olomouckéUniverzita Palackého v Olomouci.


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00 - 18.00
Muzeum moderního umění 10:00–18:00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Úterý | 4. 8. 2020

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

10 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016